Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.

  • De school moet goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school.
  • Een school is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat de school bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte bieden voor muziek, sport en cultuur. Hiervoor zullen plannen worden ontwikkeld samen met de Zeeuwse muziekschool en de bibliotheek.
  • Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.
  • Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid worden op hun baan voor later.
  • Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed, maar niet meer dan wettelijk is verplicht.
  • Thuiszittende jongeren moeten gestimuleerd worden om naar school te gaan. Als er problemen zijn om een goede plek op school te vinden, moet de gemeente bemiddelen.