Het verplaatsen van de jeugdzorg van de Provincie naar de gemeentes moest heel snel worden geregeld. Er waren bij aanvang veel onzekerheden.

Het is daarom wenselijk en noodzakelijk om dit proces opnieuw te doorlopen. Hiervoor is een sturingsvisie Zeeland ontwikkeld die er op gericht is om van een faciliterende organisatie door te groeien naar  een sturende organisatie.  Een visie waarbij professionals drager zijn en contracten worden afgesloten met outcome criteria waardoor ook kwaliteitsmetingen mogelijk zijn.

 

De sturingsvisie wordt door de Tark Force Zeeland nader uitgewerkt tot een Zeeuwse visie. Gemeentes kunnen deze overnemen maar kunnen het als gemeente ook anders doen.

De VVD kijkt met veel belangstelling uit naar de visie van de Gemeente Goes.

 

Inmiddels is al wel afgesproken dat  de verevening van de kosten, zoals deze in 2015 van toepassing  voor alle Zeeuwse gemeenten, in 2016 wordt vervangen door afrekening naar gebruik  (profijtbeginsel) maar wel met duidelijke afspraken over de Zeeuwse samenwerking  waarbij er zekerheid en ruimte wordt geboden aan de zorgaanbieders om te transformeren ten behoeve van een kwalitatief goed en passend aanbod voor de klant.