De raad van Goes heeft middels  een presentatie van de directie van Delta enige weken geleden kennis mogen nemen van de voorgenomen bedrijfsstrategie van Delta voor de komende jaren.
Als aandeelhouder van Delta heeft Goes hier ongelooflijk veel belang bij, immers deze strategie zal medebepalend zijn voor het jaarlijks dividend, een onmisbare factor in de begroting van Goes. 
De belangrijkste boodschap die de directie van Delta ons bracht is “blijven doen wat we nu doen en de kosten besparen” consolideren dus!  Een insteek die voor de VVD fractie helemaal geen verkeerde is misschien had het voor ons wat eerder gemogen.  Maar ook al mag deze strategie dan voor nu dan toch een goede zijn, vraagt de VVD fractie zich toch of deze strategie voldoende is om het hoofd boven water te houden in het geval de energieprijzen niet stijgen en naar onze mening worden de problemen echt te groot als de veelbesproken splitsing toch als verplichting wordt opgelegd.
De VVD fractie Goes is dus met de meerderheid in de Provinciale Staten van mening dat er verkenning moet plaats vinden naar scenario’s waarin de aandelen van ons een veilige toekomst hebben met een behoorlijk rendement. Naar onze mening hoeft een dergelijke verkenning niet lang te duren wij hopen dus ook dat er in 2013 keuzes gemaakt zullen worden op dit gebied.