Met regelmaat benutten burgers en organisaties het recht om bij de gemeenteraad in te spreken.  Dikwijls is de besluitvorming al zover gevorderd dat alleen nieuwe feiten  nog  van invloed kunnen zijn om raadsleden op andere gedachten te brengen.

Dat zou na het inspreken van  Mirjam Braspenning, vertegenwoordiger van LFB wel eens zo kunnen zijn. Mirjam vertelde de raad en college dat LFB een belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking. De LFB zet zich in voor versterking en vertegenwoordiging van haar achterban. Per 1 januari 2015 komen zij helaas op straat te staan omdat de huidige huisvesting in het pand van het Klaverblad niet meer beschikbaar is. De provinciale subsidie aan het Klaverblad vervalt.

Mirjan Braspenning  vertelde dat LFB informatie scholing en training geeft en onderlinge ontmoetingen organiseert. Mensen met een verstandelijke beperking nemen deelnemen aan werkgroepen, projecten en adviesraden.

De stem van mensen met een verstandelijke beperking zelf is onmisbaar en maakt grote indruk op beleidsmakers. Daar waar het echt nodig is, worden de mensen ondersteund door coaches.
Men maakt gebruik van elkaars kwaliteiten.

De LFB vraagt de gemeente kantoorruimte om niets. Een verantwoording van het college de  VVD wacht met veel belangstelling het besluit van het college af.

Ad Schuurbiers