Op 9 december j.l . overleed zeer onverwacht Sjoerd Heijning, op 60 jarige leeftijd.