De jaarlijkse aanpassing van de APV (wet- en regelgeving die alleen binnen de  gemeente van kracht is en geldt voor iedereen binnen de gemeente.) levert altijd uitgebreide discussie op over enkele artikelen. Dit keer ging het over het opnieuw opnemen  van regels voor straatartiesten en het verbod om honden los te laten in recreatiegebieden, zoals het recreatiegebied Wolphaartsdijk langs het Veerse Meer.

Straatartiesten

De bepalingen over straatartiesten was enkele jaren geleden geschrapt uit de APV. Horeca en winkeliers hadden verzocht dit artikel in verband met overlast  weer op te nemen. In de APV werd een vergunningsplicht voorgesteld.  De VVD wil straatmuzikanten zeker niet weren, maar wel weten wie er komen zodat muzikanten bij onverhoopte overlast aangesproken kunnen worden. Hiervoor kan ook worden volstaan met een meldingsplicht De VVD heeft hiervoor een tekstwijziging voorgesteld. Na een zeer uitgebreide uitwisseling van voor en nadelen kwam de raad tot het besluit de bepalingen voor straatartiesten niet opnieuw op te nemen in de APV.

Honden

De VVD Heeft er zeker begrip voor dat loslopende honden overlast kunnen veroorzaken voor (dag) recreatie, zoals deze plaatsvindt bij bijvoorbeeld de Schelphoek en de Piet maar wil in andere gebieden langs het Veerse Meer ruimte houden voor recreatie met loslopende honden. De VVD  stelde daarom  een tekstwijziging voor waarbij het college  gemarkeerde gebieden buiten de bebouwde kom aanwijst die opengesteld zijn voor recreatief gebruik, zoals een strand, een natuurgebied of recreatiegebied, zonder dat die hond aangelijnd is. Het college heeft dit voorstel overgenomen.

Deregulering

Tijdens de bespreking van de APV werd door vele fracties gepleit voor deregulering. Een regelmatig terugkerende wens die in theorie eenvoudig lijkt maar in de praktijk dikwijls moeilijk te realiseren is. Wie juist een stuk als de APV doorleest zal een ongekend aantal mogelijkheden zien maar voor deregulering is moed nodig. Veel regelgeving  bij de gemeente is het gevolg van een concrete vraag uit de samenleving. Die verwacht, door alarmerende krantenkoppen wakkergeschut, voortdurend dat de gemeente structureel en voor altijd een onwenselijk verschijnsel uit de wereld helpt.

Voor de VVD is het helder. Regelgeving moet alleen het uiterste middel zijn, zo eenvoudig mogelijk. We  moeten geen papieren schijnzekerheid creëren en daarom stoppen om uitzonderingen op uitzonderingen te regelen.

Wij zullen ons, binnen onze gemeente, hiervoor blijven inzetten.