In de raad van donderdag j.l. presenteerde het college het handhavingsbeleid alcohol aan de raad. Opvallend was dat alle verstrekkers aan bod kwamen die allemaal in meer of in mindere mate in de gaten gehouden worden als het gaat om het schenken van alcohol aan jongeren. Het rijk verplicht de gemeenten om hier beleid voor te maken.

De VVD stelde dat het toch wel heel raar is dat de jongeren zelf wel bekeurd kunnen worden voor het niet voeren van verlichting op de fiets maar niet voor het nuttigen van alcohol zonder de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De VVD stelde tevens dat de handhaving empatisch moet worden opgepakt met idee dat bekeuren kan maar niet hoeft. en dat richting de verstrekker en de gebruiker. Na wat heen en weer gepraat wordt er een sanctiemogelijkheid aan het beleid toegevoegd!