In de Commissie van donderdag 30 oktober waren aan de orde het bedrijfsplan P&O ter toevoeging aan de GR de Bevelande en de begroting van d GR de Bevelanden.

In maart 2011 heeft de raad van Goes ingestemd met het besluit om een samenwerkingsverband op te richten met 5 Bevelandse gemeenten teneinde de uitvoeringstaken van ICT, P&O en Werk Inkomen n Zorg samen op te pakken. Op initiatief van de VVD heeft de raad hier wel voorwaarden aan verbonden, zo zou dit alleen kunnen als er per toegevoegd onderdeel instemming aan de raad gevraagd zou worden.

Gisteren werd de raad het onderdeel P&O gepresenteerd terwijl ICT al in eerder stadium de raad gepasseerd was. Werk, Inkomen en Zorg was deels al eerder aan de raad voorgelegd, echter zonder begroting,  dit deel werd gisteren als onderdeel van de totale begroting van de GR aan ons voorgelegd.

De VVD was zeer kritisch in de commissiebehandeling hierover, daar niet alle functies van de afdeling P&O naar de GR meeverhuizen en hiermee dus niet het voordeel behaald wordt wat was beoogd. Ten aanzien van de totale begroting  heeft de VVD opmerkingen gemaakt over het niet begroten van salarisverhogingen, wij konden ons niet voorstellen dat ambtenaren 4 jaar lang geen salarisverhoging zouden verlangen. Ook werd er geen melding gemaakt van de jaarlijks bezuiniging van 2% die we voor alle gemeenschappelijke regelingen hebben afgesproken. Naar de mening van de VVD is dit niet reëel begroten en is het dus lastig een afweging te maken.