Net als vier jaar geleden wil Goes zich op voorhand indekken tegen financiële tegenvallers. Informateur Jo-Annes de Bat stelt voor om vanaf dit jaar te bezuinigen tot een bedrag dat oploopt tot ruim 3,4 miljoen euro in 2016 en doorloopt tot met 2018. De grootste kostenposten waar Goes de komende jaren rekening moet houden zijn een fors lagere e winstuitkering van energiebedrijf Delta, onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en teruglopende parkeeropbrengsten en een herverdeling van de rijksbijdrage . Die gaat Goes naar verwachting vanaf 2016 een miljoen euro kosten.