De gemeente Goes heeft haar resterende IJslandvorderingen (Landsbanki) verkocht. De verkoop, in combinatie met de reeds ontvangen boedeluitkeringen, leidt ertoe dat het volledige bedrag dat in IJsland was uitgezet terug is.

 

Het gaat voor Goes om een bedrag van circa 5,2  miljoen euro.  De transactie is inmiddels formeel afgerond.

 

,,Ik ben heel erg tevreden met het terugkrijgen van het volledige bedrag voor Goes en de andere partners uit de Noord-Hollandgroep.” zegt wethouder financiën Loes Meeuwisse.

 

Gemeente Goes  maakt onderdeel uit van de zogenaamde Noord-Hollandgroep*, waarin een aantal decentrale overheden, die ook een vordering hadden op Landsbanki, zijn vertegenwoordigd. De provincie Noord-Holland heeft een voortrekkersrol gespeeld in de verkoop van hun vorderingen. De provincie Groningen en de gemeenten Den Haag en Woudenberg hebben eveneens deelgenomen aan deze transactie.

 

De Noord-Hollandgroep heeft de Deutsche Bank opdracht gegeven de vordering op de insolvente IJslandse bank Landsbanki te verkopen aan geïnteresseerde marktpartijen en investeerders. De Nederlandse decentrale overheden hadden een totale vordering van ongeveer 187 miljoen euro.