Tijdens de debatraad van 25 februari is door de aangenomen motie het volgende verzoek gedaan aan het college:

Verzoekt het college om:
– Goes Marketing te vragen in gesprek te gaan met de organisatoren van Roze Zaterdag en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.
– Goes Marketing te laten onderzoeken wat de beschikbare budgetten zijn.
– De raad hierover voor de debatraad van 25 maart te informeren.

 

Middels een brief heeft Goes Marketing zeer positief gereageerd en ook geld vrij gemaakt voor de organisatie van Roze Zaterdag.