City Marketing is belangrijk voor de gemeente Goes. Naast de organisatie en ondersteuning van een breed scala aan evenementen en activiteiten heeft Goes Marketing er voor gezorgd dat Goes op de landelijke kaart is komen te staan, in beeld en geluid. Onder andere door het creëren van een pakkende slogan en passende marketingactiviteiten is men op koers toeristen en bedrijven aan te trekken en ondertussen de lokale middenstand en de bewoners  vast te houden. Zoals de portefeuillehouder tijdens de commissie al aangaf zijn de ondernemers positief over de activiteiten van Goes Marketing en hebben aangeven tijdens Goes Modestad 50% meer klanten en 39% meer omzet te hebben behaald. De ondersteunende brieven van de Koninklijke Horeca Nederland  en het OOG benadrukken het belang en het positieve effect van City Marketing.  De VVD is VOOR een aantrekkelijke en bruisende gemeente voor bezoekers, ondernemers en inwoners.  Wij ondersteunen dan ook van harte de verdere versterking hiervan middels City Marketing.

 

Het Themajaar is in hoofdzaak voor de Goese inwoners en met het doel de inwoners met elkaar te verbinden; denk aan jong en oud, cultuur en sport, bedrijven en verenigingen. Toch wil de VVD graag zien dat in het voortraject ook aan andere verbindingen aandacht wordt geschonken. Wij zien nog veel ruimte en mogelijkheden om het onderwijs meer te betrekken bij het themajaar.  Daarnaast ook aandacht voor mogelijke verbindingen tussen activiteiten.  Bijvoorbeeld een spektakel op vrijdagavond en een koopzondag in datzelfde weekend met activiteiten van de ondernemers om ook mensen van buiten Goes mogelijk een heel weekend naar onze mooie gemeente te krijgen. Dit zal de economische spin-off van het themajaar toch zeker ten goede komen.

Wel verwachten wij meer initiatief mbt sponsorwerving. Het specificatie overzicht kosten en opbrengsten laat in dat opzicht kansen zien.  Hier moet in het voortraject veel aandacht voor zijn!

 

Wij kijken uit naar een nieuw themajaar in 2021!

 

Bijdrage debatraad 22 november 2018