De uit de Stichting Goes Promotie voortgekomen Stichting Goes Marketing presenteerde aan de raadsleden het jaarverslag 2013. Een verslag waarin de opganisatie, activiteiten en financiën over 2013 helder zijn vastgelegd.

Alle partijen toonde complimenten voor dit verslag en de uitgevoerde activiteiten. Op onderdelen werden er opbouwende opmerkingen aan toegevoegd. De VVD had een opmerking over dubbele subsidies (bijdrage aan evenementen via de Stichting en de gemeente). Ook de eenzijdigheid van veel evenementen en het gebrek aan marketingactiviteiten. Wethouder Loes Meeuwisse kon deze opmerkingen onderstrepen en verwees naar het in het laatste kwartaal te verschijnen beleidsplan 2015 en volgende jaren.  Wij kijken hier met belangstelling naar uit.