In de raadscommissie van 12 april 2016 is het bestemmingsplan Havengebied behandeld. Met deze behandeling is een belangrijke stap gezet in het weer tot leven brengen van het plan Goese Schans.

 

Hoewel het plan lang niet meer zo veel omvattend is in vergelijking met het oude plan kan gesteld worden dat met de laatste ontwikkelingen toch nog veel kan worden gerealiseerd. Aan heel veel bezwaren is tegemoetgekomen en het gaat er nu naar uitzien dat de plannen die er nu liggen werkelijkheid gaan worden. Achter de schermen is hard gewerkt aan het weer vlottrekken van de ambities en zo is voorkomen dat flinke verliezen op dit plan zou worden geleden. Zeker ook hulde voor onze wethouder. Goed voor Goes dat nu hier mee verder kan worden gegaan omdat de andere bouwlocaties langzaam vol beginnen te lopen. Na veel goede voorlichting door het college en een toelichting in de raadscommissie was de raad hiervan ook doordrongen en er van overtuigd van de kwaliteit van de plannen. Het plan is daarom voor de hamerraad geagendeerd.