VVD_GOES_Koning

Afgelopen raadsvergadering is er door een medewerker van het provinciaal anti/discriminatie steunpunt gesproken over de uitvoering van het projectplan Lesbie-, homo-, bi- en transgender discriminatie. Er is een toelichting gegeven op de werkzaamheden van het steunpunt. Tevens is de raad geïnformeerd door de afdeling Samenleving van onze gemeente d.m.v. hun plan van aanpak m.b.t. dit punt.

De VVD is voor gelijke rechten en plichten voor ieder ander. Ieder mens heeft recht op een veilige leefomgeving thuis, op school, op het werk en ook in serviceflats en verpleegtehuizen.

De VVD staat ook achter het besluit van het ministerie dat iedere school verplicht is om voorlichting te geven over homoseksualiteit. Wat wij niet in het plan van aanpak terug konden lezen was hoe er gecontroleerd word of dit daadwerkelijk gebeurd. De scholen zijn volgens wethouder de Pooter immers vrij om te kiezen wie zij (welke instantie) inhuren voor deze voorlichting. Omdat zowel de wethouder als de medewerker van het anti-discriminatie steunpunt onze vraag niet kon beantwoorden over hoe er gecontroleerd wordt en wat de frequentie is krijgen we hier later nog informatie over opgestuurd. De VVD heeft graag inzichtelijk welke scholen voorlichting geven en welke niet.

Verder lazen wij in het plan van aanpak over de website waarop jongeren anoniem informatie kunnen lezen over homoseksualiteit. In onze ogen is dit erg belangrijk. Helaas worden informatieve sites m.b.t. dit punt vaak geblokkeerd via Zeelandnet surffilter. Dit probleem is wethouder de Pooter niet bekend en hier is helaas geen oplossing voor.

Verder kwamen er via de andere partijen vragen over waarom discriminatie t.a.v. ouderen onder belicht zijn in het plan. De VVD sluit zich erbij aan dat deze groep niet vergeten moet worden.