GEMEENTERAADSFRACTIE GOES

Vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde

van de Raad van de Gemeente Goes

 

Geacht college,

Het centrum van Goes heeft in de laatste jaren door de uitvoering van het Masterplan binnenstad een geweldige facelift gekregen. Daarmee kunnen we concluderen dat het met de fysieke uitstraling van Goes wel goed zit.

 

Minstens even belangrijk is de aandacht voor de bezoeker aan onze binnenstad.  Een goede gastheer zorgt dat zijn gasten van alle gemakken zijn voorzien. Daartoe horen naast onderdelen als voldoende  parkeer voorzieningen, voorzieningen die de veiligheid bevorderen  ook voldoende  fatsoenlijke openbare toiletten.

 

De binnenstad beschikt weliswaar over openbare toiletten in het centrum en aan de westzijde van het centrum maar met het vervallen van de komst van een parkeergarage aan de Oostwal is ook de geplande voorziening voor een openbaar toilet schijnbaar in de vergetelheid geraakt..

De VVD heeft hierover de volgende vragen:

  1. Vind het college net als de VVD dat een breed aanbod van openbare toiletten (regulier en invalidentoiletten) hoort bij de gastvrije stad die Goes graag wil zijn .
  2. Zijn er op dit moment plannen in voorbereiding ter realisatie van een openbaar toilet (regulier en invalidentoiletten) aan de oostzijde van het centrum? Zo nee, Is het college bereidt om de mogelijkheden voor de realisatie van een openbaar toilet (regulier en invalidentoiletten) aan de Oostwal opnieuw te overwegen en de mogelijkheden  tot realisatie te bekijken en de raad hierover te informeren mogelijk met een voorstel?.

 

Goes, 5 maart 2015

 

Namens de VVD-fractie,

Ad Schuurbiers