Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen.

  • We willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor starters in de gemeente Goes en dat er kavels zijn voor mensen waar ze een eigen huis kunnen bouwen. Daarnaast is Goes een centrumgemeente. Als de huidige plannen gerealiseerd zijn, moeten er nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. Er is ruimte genoeg om woningen te bouwen voor de mensen die graag in Goes willen komen wonen, er kan dus meer gebouwd worden, zowel in Goes als in de omliggende dorpen.
  • Wij willen stimuleren dat grote leegstaande panden en voormalige bedrijven, zoals het voormalige GAK-kantoor, worden omgezet in woongelegenheden. Dit om onder andere de jongeren te enthousiasmeren en stimuleren in Goes te blijven wonen of om zich juist in de gemeente Goes te gaan vestigen.
  • Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. Dit kan bijvoorbeeld in Mannee en in de Goese Schans. We willen ook specifiek aandacht voor huurwoningen voor draagkrachtige senioren. Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben.
  •  

    Wij vinden dat deze regels uit het bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn. Voor inwoners is het handig om eenvoudig en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen.

  • De gemeente maakt samen met de buurgemeenten een woonvisie met als doel de woningbouw aan de marktbehoefte te laten voldoen. Hierin worden ook afspraken met woningbouwcorporaties vastgelegd.
  • ┬áHet gedeelte van de Goese Schans dat bedrijventerrein blijft, knappen we op en sluiten we beter aan op de omgeving, met oog voor veiligheid en bereikbaarheid.
  • Inwoners die hun huis willen verbouwen en daarbij duurzame maatregelen treffen, krijgen advies van de gemeente hierbij. Er worden regelmatig informatie bijeenkomsten hierover georganiseerd.
  • Er wordt aan gewerkt dat er zowel in Goes als in de dorpen en het buitengebied goed internet is.