De verdergaande bezuinigingen worden in de plannen van de afdeling Arbeid en Inkomen bestreden met een beleid waarbij een strengere controle bij aanmelding voor een uitkering  en nieuwe initiatieven en intensivering om weer zo snel mogelijk aan het werk te kunnen speerpunten zijn. Hiermee wordt verder vormgegeven aan het nemen van de eigen verantwoordelijkheid van de klant.

Streven is om het aantal uitkeringsgerechtigden in 2013 niet te laten stijgen.

 

De strengere controles bestaan uit een pilot (onaangekondigde) huisbezoeken, een wachttijd voor 27 jaar en ouder van één maand (net als bij de jongeren) in te voeren en uitbreiding van de samenwerking met uit zendbureaus.

 

Bij nieuwe initiatieven en intensivering gaat het onder andere om het professionaliseren en uitbreiden van het Jobcenter op het Nijverheidscentrum, uitbreiding van sollicitatievoorbereiding, intensivering van de sollicitatiecontrole en de verzuimcontrole voor alle klanten en het uitvoeren van een project gericht op de uitstroom van de relatief grote groep ex-inburgeraars in het uitkeringsbestand.

 

De VVD fractie vindt het net als alle andere fracties een ambitieus maar noodzakelijk plan. Het plan kan worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget al moet daarbij wel worden aangetekend dat hier een eenmalige door de raad  beschikbare extra bijdrage van 600.000 euro is inbegrepen.