Op woensdag 21 maart maart mogen alle Goese inwoners weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

VVD Goes – Goed voor Goes!

Wij zetten in op groei; groei van bedrijven, groei van de huizenmarkt, groei van banen en groei van de welvaart. We zien Goes als HET economisch centrum van de provincie Zeeland. Wij richten ons op een gemeente met een inwoneraantal van 40.000 in 2022. De jeugd heeft de toekomst en wij willen ervoor zorgen dat de gemeente Goes aantrekkelijker wordt voor jong opgeleiden. Bedrijven moeten gefaciliteerd worden om te stimuleren dat jong opgeleiden mogelijkheden krijgen zich gaan ontwikkelen, maar ook om het aantrekkelijker te maken om zich in de gemeente Goes te vestigen. Wij willen dat verschillende branches met goede ideeën komen en gaan de beste ideeën faciliteren en ondersteunen.

Nieuwe inwoners hebben mogelijk kinderen die naar school gaan en maken als consument gebruik van het winkelaanbod en de horeca. Dit is Goed voor Goes!

De ambitie voor de komende jaren bouwt verder op onze inzet in de afgelopen periode. We hebben daarin veel aandacht besteed aan veiligheid voor onze inwoners en een financieel gezonde gemeente. Het huishoudboekje van de gemeente is weer op orde, zonder de rekening bij de inwoners te leggen.

De gemeente heeft nieuwe taken gekregen, de jeugdzorg voor kwetsbare jongeren en taken op het gebied van hulp aan inwoners die zorg of huishoudelijke hulp nodig hebben. De VVD heeft zich er sterk voor gemaakt dat de gemeente op een klantvriendelijke en efficiënte manier regelt dat iedereen die het nodig heeft, zorg krijgt.

Goes is een fijne gemeente, waar veel te beleven is. We hebben mooie winkels, leuke cafés en restaurants. De VVD wil dat de binnenstad aantrekkelijk blijft, voor oud en jong. Daarom is het goed dat theater de Mythe is opgeknapt en het Cultuurhuis is uitgebreid met de Muziekschool. Dankzij de vernieuwing van poppodium ’t Beest is er in Goes weer genoeg te beleven op cultureel gebied. Veel mensen zijn blij met onze levendige binnenstad waar altijd iets te doen is. Daarom wil de VVD dat de gemeente citymarketing en evenementen blijft stimuleren.

De VVD Goes vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Er zijn veel bedrijven in Goes, de VVD blijft alert zodat ondernemers voldoende ruimte krijgen. Iedereen moet met plezier naar zijn werk gaan, gelukkig is na vele jaren het wachten in de file in Goes-Zuid voorbij. Dankzij de lobby van onze wethouder Loes Meeuwisse is er geld beschikbaar gekomen voor de nieuwe aansluiting op de A58, het werk is op tijd en zonder extra kosten afgerond.

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma van de VVD Goes!