De gemeenteraad heeft besloten een bedrag van 300.000 euro vrij te geven voor het opstellen van een gebiedsvisie voor het Marconigebied, omdat de woonboulevard een kwaliteitsimpuls nodig heeft. De woonboulevard kent veel leegstand en een toekomstvisie is nodig. Het leegstaande pand van de Gamma en ook van de Renault garage dragen niet bij aan de uitstraling van het gebied. De gevestigde ondernemers vragen de gemeente om nu snel besluiten te nemen.

Fietsers vinden de verkeerssituatie, waarbij ze steeds moeten oversteken, onprettig. Hiervoor wordt naar oplossingen gezocht. De situatie kan verbeteren als de Edisonstraat twee richting verkeer krijgt, zodat auto’s die niet op de woonboulevard hoeven te zijn, gewoon door kunnen rijden.

In 2018 heeft de gemeenteraad gevraagd om een visie, waarbij er veel aandacht is voor burgerparticipatie. Hiervoor is een plan gemaakt, met de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen kunnen mee denken.

Bij het opstellen van een gebiedsvisie hebben wij te maken met verschillende ‘stakeholders’; niet alleen de eigenaren van de winkels/vastgoed, maar juist ook de bezoekers, omwonenden en weggebruikers. Omdat deze groep bezoekers en gebruikers actief moet worden uitgenodigd om mee te doen, worden diverse instrumenten ingezet, zoals posters, huis aanhuisbladen, website, social media. Er komen naast gesprekken ook publieke peilingen en een online prioriteitenmeter.

VVD Raadslid Stan Jasperse: “De VVD staat voor een integrale aanpak van het hele gebied. In het kort de 3 belangrijkste pijlers:  

1. Oplossing verkeer/parkeer probleem op de boulevard;

2. Goede doorstroming verkeer spooronderdoorgang van en naar Nieuw-West;

3. Aanpak van leegstand in samenwerking met de betrokken ondernemers als ook de potentiële kandidaten om die leegstaande panden op te vullen en dat hier voldoende draagvlak voor.

Wij zijn van mening dat op alle 3 de punten voldoende zekerheden en/of toezeggingen zijn gedaan en stemmen dus in met het voorliggende voorstel.”