We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.

  • We zijn voor zo laag mogelijke gemeentelijke lasten en woonlasten voor inwoners en ondernemingen. Wij willen in de top 5 blijven van goedkoopste gemeenten van Zeeland.
  • We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen.
  • Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je geen leges te betalen. Zo’n situatie is al vervelend genoeg.
  • Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.
  • De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudig inzage in besteding van de gelden en wat het bereikte effect is.
  • Gemeenteschuld door middel van leningen dient zoveel mogelijk teruggedrongen te worden.
  • Wij zijn kritisch op het verstrekken van subsidies en deze moeten transparant en duidelijk zijn. Wij continueren de kritische controle.