De vragen namens de VVD Goes: 
 1. Worden er vanuit de gemeente actief vragen gesteld aan onze ondernemers met betrekking tot wat zij nodig hebben/ behoefte aan hebben in deze tijd? Is hier een overzicht van beschikbaar zodat wij inzage krijgen in wat ze vragen / nodig hebben en wat wij ze als gemeente nu bieden?
 2. Zijn er al contactmomenten met de ondernemers in onze gemeente geweest door bijvoorbeeld de binnenstadsmanager ? Hiermee bedoelen wij uiteraard ook de ondernemers buiten het centrum van Goes.
 3. Wat gaat Goes Marketing doen om de lokale ondernemers te helpen?
 4. Is de horeca in Goes enthousiast over het plan welke door inwoners in de gemeente Middelburg wordt geïnitieerd omtrent pop-up terrassen ? Is dit een optie voor de lokale ondernemers ? En zijn er mogelijkheden voor (tijdelijke) uitbreiding van de reguliere terrassen?
 5. Hoe gaat de gemeente om met de lokale lasten van ondernemers die gedwongen zijn om (permanent) de deuren te sluiten ten gevolge van het overheidsbeleid?
 6. Hoe staan de gemeente financiën er op dit moment voor? Als voorbeeld: parkeergeld levert fors minder op en mogelijk worden er nu ook extra kosten gemaakt. Wat zijn de gevolgen voor de schuldquote?
 7. Rond de 5200 leerlingen zijn door de coronacrisis onvindbaar en per school zitten er gemiddeld 14 kwetsbare leerlingen thuis.
  – Om welke aantallen gaat het in de gemeente Goes?
  – Heeft de Gemeente Goes deze kinderen goed in beeld?
  – Zo ja, hoe wordt dat bewerkstelligd? Zo nee, wanneer wordt er geïnventariseerd?
 8. Daarnaast zijn er kinderen die het nu extra moeilijk hebben. Berichten in de media verschijnen over een toename huiselijk geweld én medewerkers jeugdbescherming uitten hun zorgen dat men nauwelijks zicht heeft op wat er achter de voordeur afspeelt.
  – Is er zicht op deze kwetsbare kinderen in de gemeente Goes, via CJG of Veilig Thuis?
  – Hoe draagt de gemeente bij om hier grip op te krijgen en kinderen te helpen?

Benieuwd naar de antwoorden? Lees ze hier!