Tijdens de raadscommissievergadering van 4 september 2014 is de nieuwe verdeelsleutel van de kosten verbonden aan de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Zeeland aan de orde gekomen. Vastgesteld kan worden dat er lange tijd onenigheid heeft bestaan tussen de deelnemende gemeenten over deze verdeelsleutel. Men kwam er niet uit en hulp van in dit geval G.S. van de provincie Zeeland kon uiteindelijk uitkomst bieden. Ook moet worden vastgesteld dat we in toenemende mate te maken krijgen met gemeenschappelijk regelingen en verschil van inzicht bij de deelnemende partijen. Niet zo lang geleden heeft zich dat ook voorgedaan bij de GR De Bevelanden.

Reden dat de VVD-fractie heeft gepleit voor het opnemen van een arbitrageclausule in statuten van gemeenschappelijke regelingen. Dit zal de bestuurskracht ten goede komen en voorkomen dat slepende kwesties de agenda bepalen