VVD_GOES_Meeuwisse

Iedereen die ´s ochtends met de auto naar Goes wil, kent het probleem: aanschuiven in de file bij de Zeelandhallen of verder op bij de rotonde Tiendenplein. Vooral bij regenachtig weer gaat het mis. ’s Avonds in omgekeerde richting dit probleem als je met de auto de stad uit wilt. We zijn in Zeeland geen files gewend en dus wordt er flink op gemopperd. Voor mij als wethouder verkeer de opdracht om dit op te lossen. Als het eenvoudig was, dan zou het zeker de afgelopen jaren al gebeurd zijn. Maar het verkeer is als water, sluit je op een plek iets af dan stroomt het naar een ander punt.

 

Na jaren van onderzoek en overleg met provincie, Rijkswaterstaat, Waterschap en omliggende gemeenten, is de oplossing bedacht: een nieuwe afrit op de A58 in de nabijheid van het ziekenhuis. Dit project hebben we genoemd: Goes Beter Bereikbaar. Ook de zuidelijke ontsluitingsweg, vanaf de Poel II naar het stationspark, hoort hierbij. In het collegeprogramma 2010-2014 hebben we het opgeschreven: de aansluiting op de A58 bij het ziekenhuis moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd.

 

Het klinkt simpel, en dat zou het ook moeten zijn. Echter de totale kosten van de afslag zijn geraamd op € 18 miljoen. Een groot bedrag, dat wij als gemeente niet kunnen betalen. Bovendien is de A58 een rijksweg. Samen met de provincie besluiten we € 8,8 miljoen bijdrage aan het rijk te vragen. Er volgt een lange tijd van overleg, studie, nog meer overleg. Bezoeken aan Den-Haag, aan congressen, vergaderingen, veel telefoontjes van de provincie en van de gemeente. Ik heb steeds de brochure Goes Beter Bereikbaar bij me , voor het geval ik hem nodig heb. Als ik met kamerleden spreek, heb ik het gevoel dat het woord “Afslag” op mijn voorhoofd staat geschreven.

 

Het probleem is bij iedereen bekend, de oplossing ook. Gelukkig is de gemeenteraad steeds positief gebleven, en is er telkens geld beschikbaar gesteld om de studies voort te zetten. In de reserve Majeure Projecten hebben we als gemeente geld gespaard om onze bijdrage aan de afslag en aan het Spoorproject te kunnen betalen. Het kost me af en toe moeite om de moed er in te houden, want in de lobby naar het ministerie voor de € 8,8 miljoen zijn er geen garanties dat dit ook gaat lukken.

 

Op 18 november is het dan zover, samen met gedeputeerde Kees van Beveren kan ik aankondigen dat het ministerie heeft besloten Goes een bijdrage toe te kennen van € 8,8 miljoen. De afslag gaat er komen! Iedereen wil maar één ding weten: wanneer? Ik geef voorzichtig aan, dat dit nog ongeveer drie jaar kan duren. Bestemmingsplan maken, grond verwerven, onderzoeken naar kabels en leidingen, aanbesteden en dan uitvoeren. Ook de provincie en de gemeente Goes zelf moeten nog de nodige besluiten nemen.

 

Een moeilijke boodschap, maar toch overheerst de blijdschap dat de bijdrage uit Den-Haag is gekomen. Het is heel leuk dat overal waar ik deze week kom, mensen naar mij toekomen en zeggen: gefeliciteerd! En ik weet dat het om de afslag gaat. Bij deze feliciteer ik u allemaal, met de wetenschap dat de files in de toekomst er niet meer zullen zijn.

 

Loes Meeuwisse
Wethouder Verkeer