Burgemeester en wethou­ders van Goes hebben ons laten weten momenteel geen plannen voor een openbaar toilet aan de oostzijde van het cen­trum te hebben.

Dat antwoordt het college op onze vra­gen.

De VVD vindt dat ‘een breed aanbod’ van openbare toiletten hoort bij ‘de gastvrije stad die Goes graag wil zijn’.

Dat onderschrijven B en W, maar volgens hen is in 2009 al onder­zocht of een zelfreinigend open­baar (mindervaliden-)toilet haal­baar zou zijn aan de oostzijde van het centrum. Dat zou bijna een ton kosten en daarom is gekeken naar andere oplossingen. Met de bibliotheek aan de Oostwal is ver­volgens afgesproken dat de daar aanwezige toiletten tijdens ope­ningstijden ook beschikbaar zijn voor openbaar gebruik. In het ge­bouw zijn twee heren-, twee da­mes- en een mindervalidentoilet. Dat is wat B en W betreft op dit moment voldoende aanbod. Wel zal met de bibliotheek worden be­sproken om de bewegwijzering te verbeteren.

Bij (particuliere) ont­wikkelingen aan de oostkant zal het college aandacht vragen voor een openbaar toilet.

Natuurlijk is het plezierig dat het college onze mening deelt  De toezegging om bij (particuliere) ontikkelingen hiervoor aandacht te vragen is echter veel te vrijblijvend. Dit zou stelliger moeten en gesteund worden door financiele middelen.