Goes signaleert dat de zorgkosten uit de hand lopen door een aantal zaken. Zorgkosten die hoger uitvallen dan begroot, corona impact en een herijking gemeentefonds. Met het focusplan wil de gemeente Goes de zorg betaalbaar houden.
In het voorstel dat vanavond voor ligt wordt een basis geschetst waarin uitgangspunten kenbaar worden gemaakt waarop focus moet komen te liggen. Een basis, die met behulp van 3 pijlers grip dient te houden op de zorgkosten. Een basis die de komende tijd verder wordt uitgewerkt.
Het is de uitdaging om de komende jaren zodanig aan de knoppen te draaien dat er geen mensen buiten de boot vallen en de zorgkosten beheersbaar blijven.
Het is de bedoeling dat de raad actief betrokken wordt in de uitvoering van het focusplan en dus ook in het maken van de keuzes die daar bij horen. Wij zien dit proces met vertrouwen tegemoet en kunnen dan ook instemmen met het voorstel zoals dit voorligt.