images

De afgelopen vier jaar zijn niet eenvoudig geweest. Niet voor de burgers maar ook niet voor de gemeente.

Ondanks die lastige financiële toestand, veroorzaakt door de crisis is het stadsbestuur van Goes er in geslaagd een gezond financieel beleid te voeren. Onder leiding van de VVD wethouder Loes Meeuwisse (als wethouder financiën) kent Goes een sluitende begroting waarbij de lasten voor de burgers zeer beperkt zijn gebleven. Nog steeds is Goes de gemeente waar de bij elkaar opgetelde lasten voor de burgers het laagst zijn binnen de provincie Zeeland.

 

De VVD begrijpt dat er minder middelen zijn. Maar deze mogelijke tekorten mogen niet alleen ten laste van de burger gebracht worden. Het grootste deel moet de gemeente zelf opbrengen door kritisch te kijken naar haar eigen organisatie en door te bezuinigen op eigen taken maar ook op personele kosten.

 

De nieuwe taken (WMO, Jeugdzorg, Passend Onderwijs) die aan de gemeente worden toebedeeld gaan veelal gepaard met een rijksbijdrage die aan de krappe kant is. Tocht vindt de VVD Goes dat er gepoogd moet worden deze extra taken met het beschikbare geld uit te voeren zodat er hierdoor geen extra lasten voor de burgers bijkomen.