In de commissievergadering van 9 april j.l. is de raad geïnformeerd over de tot dusver gerealiseerde bezuinigingen en de financiele realiteit van nu. Dit alles vooruitlopend op de begroting.In de vorige raadsperiode lag er de opdracht zo’n slordige 8 miljoen te bezuinigen, daar bovenop is er door een aangenomen motie van de VVD nog eens de verplichting boven op gekomen om in 4 jaar tijd de loonkosten met 1,5 miljoen terug te dringen.
De presentatie van het college laat zien dat al deze bezuinigingen gerealiseerd zijn  of worden. Toch lijkt het voor de komende jaren nog niet genoeg. De tegenvallers overstijgen de meevallers met zo’n 1 tot 1,5 miljoen per jaar. De grootste boosdoener in dit geheel is natuurlijk de voorspelling dat er de komende jaren geen Delta dividend te verwachten is, een tegenvaller van € 834.000,-. Het college moet dus opzoek naar mogelijkheden het tekort terug te dringen, waarbij in eerste instantie gekeken zal worden naar meer bezuinigingen.