Ik ben Gert Kruitbosch en woon 60 jaar in Goes, in oost om precies te zijn. In het dagelijks leven sta ik voor de klas op het Goese Lyceum, locatie Bergweg.

Elke dag werk ik met studenten die graag iets doen wat met bouwen te maken heeft. Ons profiel heet dan ook Bouwen, Wonen en Interieur. Bouwen zit mij in het bloed! Na een praktische opleiding heb ik mezelf steeds bijgeschoold en inmiddels een lange carrière in de bouwmaterialenhandel achter de rug. De jarenlange ervaring met en in de bouw helpt mij elke dag bij het uitoefenen van mijn vak. Zowel op technisch als op menselijk vlak. Elke dag zie ik als een uitdaging, ben altijd positief en doe alles met veel plezier. Denken in mogelijkheden is mijn motto.

Op dit moment ben ik lid van de gemeenteraad in een fractie van 4 mensen. Dit is mijn eerste periode en wil graag verder in een volgende als de kiezer dat ook vindt. De afgelopen jaren heeft de VVD er steeds op gehamerd dat er te weinig bouwgrond is. De plannen die nu in uitvoering zijn kennen we al heel lang, maar nieuwe plannen worden niet gemaakt. Dat wordt echt een uitdaging voor de komende 4 jaar! Het kan niet zo zijn dat mensen die in Goes werken in Borsele of Kapelle woonruimte moeten zoeken.

Mijn ambitie voor de komende 4 jaar is blijven hameren op voldoende woonruimte voor iedereen! Zowel bestaande woningen als nieuwbouw moeten voor doorstroming op de woningmarkt gaan zorgen. Daardoor kan het ongekend hoge prijsniveau van de woningen misschien ook iets naar beneden? Verduurzaming staat hoog op de agenda, maar niet ten koste van alles. Nieuwe technieken kunnen zorgen voor verrassende oplossingen.

Daarnaast heeft de doorloop van het verkeer en parkeren mijn aandacht. De plattelandsgemeente van vroeger wordt een volwaardige stad in Zeeland. Als raad zijn we verplicht om aanpassingen aan het wegennet vlot en veilig uit te laten voeren. Dat alleen is niet genoeg. Ook de weggebruiker in Goes moet zich aanpassen aan de ontwikkelingen die horen bij het verkeer van 2022. Dat is sowieso een thema dat mij aanspreekt, je bent zelf verantwoordelijk voor alles wat je doet.