Het komt dikwijls voor dat het rapport van een rekenkameronderzoek met veel belangstelling in ontvangst wordt genomen. Woorden van lof worden uitgesproken met de toezegging dat de aanbevelingen zo veel mogelijk zullen worden uitgevoerd. Daarna verdwijnt het in een bureaula.

 

In de raadscommissies van 2 februari 2017 leek het erop dat ook het onderzoek naar de vergunningverlening in de gemeente Goes een zelfde weg zou volgen.

Het college had het onderzoek ingezien, besproken en besloten dat de helft van de aanbevelingen zouden worden overgenomen. De voorzitter van de rekenkamer Jan Jaap Bouma sprak in zijn woord, bij de aanbieding van het rapport aan het college, de wens uit dat alsnog besloten zou worden alle aanbevelingen over te nemen.

 

Bijna alle partijen gaven in hun beschouwing aan het hier in de kern mee eens te zijn.

 

De VVD had een duidelijk standpunt. De adviespunten waren in de loop van de jaren al meerdere keren in diverse discussies genoemd. Dit rapport is een goed moment voor het college om ze te omarmen, over te nemen en een plan van aanpak te maken hoe deze te implementeren. Dit plan kan gelijk dienen als basis om de voortgang te volgen.

 

Het college heeft dit toegezegd. De heer Henk Hoogerland, partij voor Goes eindigde met de woorden dat het rapport een officiƫle overhandiging verdient tijdens de debatraad van 16 februari 2017.