In de raad van donderdag 29 januari is de raad geïnformeerd over de kansen die het college ziet voor het stimuleren van de lokale economie. In de notitie die o.a. tot stand is gekomen door de geleverde input van tal van organisaties wordt een opsomming gegeven van zo’n 41 kansen.De VVD geeft in de raadsvergadering aan enthousiast te zijn over het feit dat er zoveel kansen benoemt zijn en dat er serieus aan gewerkt is.  De VVD vraagt zich wel af of alle genoemde kansen wel even kansrijk zijn en of er wellicht ook kansen benoemd worden die zowel als kans als ook als bedreiging gezien kunnen worden. Zo is de VVD bijvoorbeeld van mening dat de realisatie van camperplaatsen in de binnenstad veel geld en moeite kost voor weinig rendement, De camperaar kan prima terecht bij de reguliere kampeerbedrijven. Ook het bevorderen van het gebruik van zonnepanelen op grote bedrijfsdaken ziet de VVD niet direct als economische kans. Wethouder de Bat geeft in zijn reactie aan dat de meeste kansen onder bestaand beleid vallen, en dat die zaken zoals de camperplaatsen die onder mogelijk nieuw beleid vallen eerst an de raad voorgelegd zullen worden. De VVD is benieuwd naar de uitwerking van de notitie en zou het toch op prijs stellen als er een uitvoeringsplan zou komen met prioriteiten en financiele consequenties.

Dick van der Velde

Download hier de kansennotitie