Overheden concurreren regelmatig met bedrijven. Denk aan stadswachten die bedrijventerreinen beveiligen. Om concurrentievervalsing te voorkomen, moeten overheden zich aan gedragsregels houden. Deze staan in de Wet Markt en Overheid, die onderdeel is van de Mededingingswet

 

De wet geeft spelregels die overheidsinstanties in acht moeten nemen als zij economische activiteiten uitvoeren.

 

De wet maakt het mogelijk om af te wijken van die gedragsregels. De gemeenteraad moet dan bepalen welke activiteiten worden verricht in het algemeen belang.

 

Tijdens de debatraad van 16 oktober is de lijst met activiteiten die onder het algemeen belang worden geplaatst besproken.  Over de hierin opgenomen activiteiten als Omnium, de Wifideken en Parkeergarage was op onderdelen een verschil van inzicht. Na een uitgebreid antwoord van wethouder Meeuwisse gingen alle partijen akkoord. De PvdA en SP met een toevoegende stemverklaring.

 

De VVD heeft het college gevraagd of een toetsing vooraf door een hiervoor bevoegde instantie mogelijk is en wat de consequenties zijn als achteraf blijkt dat een activiteit ten onrechte op deze lijst is geplaatst.

 

Het is niet mogelijk vooraf te toetsten. Een ondernemer die van mening is dat een overheid zich niet houdt aan de wetgeving over markt en overheid, kan om te beginnen die overheid daarop aanspreken en ook een klacht bij die overheid indienen.

 

Ad Schuurbiers