We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie en water en goed om te gaan met het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen.

Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door subsidies.

  • Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten.
  • Voor elektrische fietsen moeten er ook oplaadpunten komen om te kunnen voldoen aan de wens van de inwoners van de Gemeente Goes.
  • De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen en isolatieverbeteringen door minder regels en eenvoudige procedures op te stellen.
  • Omdat nieuwe parken voor windenergie een grote invloed hebben op het landschap is het nodig terughoudend te zijn met de aanleg hiervan.
  • Duurzaamheidsinitiatieven vanuit de inwoners wil de VVD stimuleren en ondersteunen. Tevens moet er onderzocht worden hoe dit bevorderd kan worden.