In de raadscommissie van donderdag 26 maart zijn de raadsleden van Goes middels een flitsende presentatie bijgepraat over de vorderingen die Goes maakt in de digitale dienstverlening aan de inwoners. Een nieuwe website, een afspraak maken vanachter de pc en misstanden in de buitenruimte direct kenbaar maken met de “buiten beter app”  zijn onderdeel van de digitale verbeterslag die Goes aan het maken is.

De VVD fractie heeft hier al geruime tijd om om gevraagd en is dus blij dat er nu flinke stappen gemaakt worden. Een punt van zorg blijft het zogenaamde ondernemersloket. De VVD is van mening dat ook hier snel aandacht aan gegeven moet worden. Het digitaal aanvragen van vergunningen moet naar de mening van de VVD ook verbeteren net als de monitoring ervan. Ondernemers moeten in staat gesteld worden hun aanvraag digitaal in te dienen en zouden de voortgang ook moeten kunnen bekijken vanachter hun bureau. De VVD fractie zal hier aandacht voor blijven vragen.