Beste Liberale vrienden,

Op 1 juni a.s. zal ondergetekende een nieuwe uitdaging aangaan bij Economische Impuls Zeeland. In de meeste gevallen is het zo dat werk en politiek prima samen gaan, er zijn echter uitzonderingen en helaas is dit er een van. 

Het feit dat Economische Impuls Zeeland een instantie is waarvan Goes aandeelhouder is, maakt dat het uit het oogpunt van integriteit wel erg lastig is om aan te blijven als raadslid.

Ik zal dus mijn raadslidmaatschap en dus ook het fractievoorzitterschap neerleggen per 1 juni a.s.

De afgelopen 9 jaar heb ik dit werk met heel veel plezier gedaan en had dat nooit gekund zonder uw steun en vertrouwen. Ik ben u daar heel dankbaar voor.

Ik wens de fractie en de wethouder van de VVD in Goes heel veel succes de komende tijd en ben er van overtuigt dat het liberale geluid gewoon net als anders blijft klinken.

met vriendelijke groet,

Dick van der Velde

Stan Jasperse zal de fractie komen versterken. Begin juni zal bekend worden wie de nieuwe fractieleider wordt.