De afslag A58, het dreigend vertrek van ‘Torentijd’uit Zeeland, de bekostiging van de regionale omroep Origineel en de veiligheid nu de landelijke politie een feit is zijn de belangrijkste onderwerpen uit deze debatraad.

 

 

Dreigend vertrek van “Torentijd” uit Zeeland

De ondernemingsraad van Torentijd heeft tijdens de debatraad van het recht gebruik gemaakt om de raad van Goes toe te spreken en hun zorg uit te uiten over het mogelijk vertrek van Torentijd uit Zeeland. Deze actie hebben zij inmiddels bij meerdere gemeenten uitgevoerd. De VVD fractie heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om net als in andere gemeenten middels een motie het college te verzoeken de minister op te roepen hiervan af te zien en rekening te houden met het belang van Zeeland als het gaat om de rijksdiensten die in Zeeland gevestigd zijn. De motie is zonder discussie door alle fracties medeondertekend. Download hier de motie>>>

 

 

Bekostiging “Origineel FM”

Ook het bestuur van Origineel FM heeft tijdens de debatraad de gelegenheid genomen in te spreken.
Het bestuur is het niet eens met hoogte van de bekostiging door Goes over het jaar 2012.
Het college van Goes stelt zich op het standpunt dat zij in eerste instantie op verkeerde gronden de bekostiging hadden vastgesteld, maar dat huidig besluit van € 0,50 per huishouden voldoet aan het gestelde in de mediawet. Al eerder had het bestuur van Origineel FM gedreigd naar de rechter te stappen als de raad van Goes ze niet te hulp zou komen. De VVD fractie kan zich vinden in de motivatie van het College en vind de houding van Origineel FM onverstandig. Hoewel de VVD sympathie voor het enthousiasme van deze organisatie , zou de VVD het verstandiger vinden als Origineel FM zich wat coöperatiever zou gedragen. Een motie van de SP en D66 die het College van Goes tot heroverweging wil dwingen wordt door een ruime meerderheid verworpen. Lees hier de PZC van vrijdag 25 januari hierover>>>>

 

 

Extra afslag A58 

Een week of twee geleden hebben wij u op de site op de hoogte gebracht van de discussie in de raad wel of niet te moeten wachten op een beslissing van de minister over het meebetalen aan de Goese ambitie voor de extra afslag bij het ziekenhuis. Toen leek het erop dat een meerderheid van de raad een afwachtende houding zou aannemen. In de debatraad was het vooral de SP die graag wilde wachten op groen licht van de minister. De VVD fractie is hier heel stellig over  “als je iets wil wacht dan niet op een ander maar ga aan de slag”  De meerderheid van de raad gaat hier in mee

 

 

Veiligheid in Zeeland

Ook de vorming van de landelijke politie en de consequenties voor Goes zijn twee weken geleden in de commissie al aan de orde geweest. Het advies om de regioburgemeester in een brief te laten weten dat Goes met het inhoudelijk omschreven beleid akkoord kan gaan maar dat wij ons zorgen maken over de toekomst van de politiecapaciteit voor Goes en de invulling van de lokale speerpunten na 2014 is door onze burgemeester gevolg aan gegeven. Toch vindt de VVD fractie het schrijven nog niet scherp genoeg en vraagt om aanpassing van de brief waardoor duidelijk wordt dat de politiecapaciteit wat ons betreft ten minste op het zelfde niveau moet blijven en dat de veiligheid in Goes de komende jaren dient te verbeteren zoals we dat ook in ons eigen beleid hebben geformuleerd. De meerderheid van de raad en de burgemeester kunnen zich vinden in de suggestie van de VVD en wordt ook uitgevoerd.