De VVD is van mening dat het Omnium een duurzame toekomst verdient. Wij zijn dan ook zoekende naar een toekomstbestendig plan. Niet alleen in de vorm van het vaststellen een MJOP -het langdurig in stand houden van de voorzieningen- maar bovenal ook een gedegen toekomstscenario waarbij de organisatie mogelijkheden en kansen opneemt die daadwerkelijk het tij kunnen gaan keren richting een effectieve bedrijfsvoering.
De VVD is van mening dat marktconsultatie een belangrijk onderdeel is naar aanloop van een gedegen toekomstscenario, met openheid van de gehele exploitatie, inclusief het MJOP, zodat de marktpartijen een serieus aanbod kunnen doen om de exploitatie over te nemen van de Gemeente.

 

Er is door M3V al eerder een vooronderzoek in de markt uitgevoerd. Echter dat beoogde activiteiten die – naar onze mening – een verkennend karakter hadden. Een verkennend karakter, omdat er slechts interviews gehouden zijn. Wij zien voor de toekomst graag een onderzoek waarbij nogmaals in gesprek wordt gegaan met marktpartijen waarbij met meer diepgang over de mogelijkheden en kansen rondom de exploitatie van het omnium wordt gesproken. Met als doel te komen tot een oplossing die voor het Omnium financieel gezien meer perspectief biedt.  Een marktconsultatie is uiteraard geen doel op zich maar een middel om een duurzame toekomst van het Omnium te waarborgen.
Uiteraard mag dit niet ten koste gaan van o.a. de openingstijden, het tarief en de kwaliteit. Dit moet gewaarborgd blijven voor de inwoner van Goes. Er dient gezocht te worden naar de beste oplossing om de kwaliteit te waarborgen. Als marktpartijen dit kunnen doen onder dezelfde voorwaarden en tegen een significant lagere kostenprijs dan moeten wij dit zeker overwegen.

 

Wij dienen dan ook de volgende motie in waarbij een aantal punten worden toegevoegd aan het raadsbesluit:

– Het college van Goes laat een marktconsultatie plaatsvinden om de exploitatie van het Omnium over te nemen en laat onderzoeken waar de mogelijkheden en kansen liggen als het gaat om het bedrijfseconomische aspect van de exploitatie.

– Legt de onderzoeksvragen voor aan de raad.

– De raad in januari 2019 te informeren over de voortgang

Motie Omnium:

 

De motie is gesteund door de SGP en Nieuw Goes . Helaas niet voldoende steun dat de motie is aangenomen.