In de Commissie van 10 januari j.l. presenteert het College van Goes de voorkeursvariant voor de extra afslag. De VVD fractie is blij met deze keuze, in deze variant hoeven er vrijwel geen onteigeningen plaats te vinden en na wat sleutelwerk is deze variant ook wat goedkoper dan de voorgaande. Het college vraagt om een voorbereidingskrediet van € 400.000 om deze variant verder uit te werken.

 

Hoewel de gehele raad eigenlijk tevreden lijkt  met deze keus lijkt er in de commissie geen meerderheid om het gevraagde krediet te verstrekken. Reden hiervoor is de onzekerheid of het rijk nog wel zal meebetalen aan de realisatie van de afslag. Meer zekerheid hierover zou wellicht kunnen komen uit een overleg wat over ongeveer een half jaar met de Minister gevoerd zal worden.

 

Natuurlijk is de vraag of het rijk zal meebetalen ook voor de VVD een zorg, maar om nu achterover te gaan hangen, het werk stil te leggen en te wachten op het rijk voor iets wat wij zo graag willen is niet des VVD’s. De VVD zou graag zo snel mogelijk de minister een  kant en klaar voorstel voorleggen waaruit blijkt dat wij voortvarend aan de slag willen en niet willen talmen.

 

Wij zouden ons ook kunnen voorstellen dat voor een dergelijke houding vanuit het ministerie meer respect is dan voor de twijfelende houding. In de volgende debatraad zal blijken of er toch een meerderheid te vinden is voor een proactieve aanpak.

 

Dick van der Velde