5 november 2012

Toen ik van de week mijn fractie-genoten vertelde dat ik het toch wel erg vervelend vond om een aanzienlijk bedrag(voor bepaalde datum) te storten op een rekeningnummer dat eindigt op –88 , was dat de eerste reactie. Maar dat neemt niet weg dat ik er niet echt vrolijker van werd.

Hoeveel belasting betaal je nu eigenlijk in je leven en hoe is dat verdeeld, waar gaat het naar toe??? Gelukkig hoef ik dat niet allemaal zelf uit te zoeken. Op deze druilerige zondagmorgen waar ik wat eigen tijd kan en mag benutten om lekker alleen (iedereen kent dit gevoel) wat achterstallig leesvoer in te halen, vond ik een artikel in een gerenommeerd blad. Misschien, voor U als lezer, leuk om door te nemen.

Voor alle duidelijkheid, ik citeer:

“Grootverdieners zijn de Sjaak. Dat kun je concluderen als je de financiële gegevens van rijkelui naast die van Jan Modaal legt. Want een modaal stel verdient in hun leven 3 miljoen euro en betaalt daarvan 850.000 euro aan belastingen.  Een stel met een kostwinner die anderhalf keer modaal verdient krijgt 3.5 miljoen aan euro en draagt 1.2 miljoen euro af.

Het extra geld gaat dus vooral naar de overheid en dat wordt meer als je loon nog hoger is. Dat komt omdat je verhoudingsgewijs meer belasting betaalt naarmate je meer verdient, maar het ligt ook aan het koopgedrag van de rijken. Wie meer te besteden heeft koopt meer en betaalt dus meer btw. Voor het spekken van de staatskas mogen we de grootverdieners dankbaar zijn. Want wie per jaar minder verdient dan 33.863 euro betaalt nauwelijks mee aan de aanleg van wegen, de bouw van ziekenhuizen missies naar Afghanistan. Het geld dat je afdraagt gaat vooral naar premies voor sociale verzekeringen. Pas als  je meer verdient komt een deel van je belastinggeld in de grote pot van de overheid. Kijk dus op je loonstrook voordat je roept dat je belastingcenten niet naar Griekenland mogen.”

Volgende week gaan we de discussie aan over de programmabegroting 2013 van de gemeente Goes. Daar zullen alle fracties hun gefundeerde mening geven en zullen we hopelijk een voor de inwoners van Goes een zo’n gunstig mogelijk scenario vaststellen. Dat het geld zal kosten voor iedereen is mij duidelijk, maar hoe één en ander verdeeld wordt, daarover kunnen we nog best even flink over onderhandelen.

Nog even terugkomend op de belastingcenten vraag ik me af hoe de besteding van deze gelden verdeeld is. Waar gaat dat naar toe???

Ik citeer wederom:

“Het modale inkomen is het brutosalaris dat het meest voorkomt. Jan Modaal verdient nu ongeveer 33.000 euro per jaar, ofwel 2750 euro per maand. Hij draagt daarvan 1025 euro per maand , of 33,71 euro  per dag af. Hoe verdeelt de overheid zo’n bedrag in 2012 over haar ministeries?

Koningshuis                       1  cent

Sport                                    2 cent

Cultuur                                12 cent

Hoger onderwijs en

Wetenschap                     14 cent

Wegen                                34 cent

Bijstand                               62 cent

Openbaar vervoer          67 cent

WW                                      69 cent

Politie en veiligheid        86 cent

Kinderbijslag                     94 cent

Defensie                             1,01 euro

Rente op de

Staatsschuld                      1,48 euro

Onderwijs                          2,72 euro

AOW                                    4,41 euro

Langdurige zorg               4,65 euro

Ziekten & behandeling  5,93 euro

 

Beste lezer dit zijn de gegevens van 2012, die van 2013 zullen er wellicht heel anders uit zien, maar het geeft mij en ik hoop ook U een beeld van hoe het nu is en straks zal gaan worden.

Ik heb me gebaseerd op een artikel uit de “Quest” najaar 2012 en de: nationale begrotingswijzer.nl / prinsjesdag2012.nl, die beiden als bron worden vermeld.

Zo, dan ga ik nu de de algemene beschouwingen over de begroting 2013 doornemen.

Fijne zondag.

Rino