Het college heeft de raad medegedeeld het project voor een cultuurhuis te stoppen. De belangrijkste reden hiervoor is de financiële onhaalbaarheid.  Hoe teleurstellend ook valt hiervoor nog enig begrip op te brengen. Vervelender is het vacuüm wat nu ontstaat door het ontbreken van een actuele cultuurvisie. Je had met een verouderde cultuurvisie 2008-2011 anders mogen verwachten.


Door het ontbreken van de cultuurvisie zijn  er veel  vragen  die niet volledig  kunnen worden beantwoord. Wethouder de Pooter heeft wel zijn uiterste best gedaan om de raad er van te overtuigen dat de opgebouwde samenwerking tussen de bij het theaterhuis betrokken partijen niet verloren zal gaan.

De VVD zal in de debatraad van 20 december  voor het collegebesluit stemmen. De wethouder heeft inmiddels toegezegd dat er in  maart 2013 een nieuwe cultuurvisie zal liggen.