De VVD ziet na de uitvoering van alle genoemde onderdelen uit naar een verblijf op het terras van hotel Katoen om uit te kijken over een plein in beweging waar richting  de muziekschool, theater en bibliotheek gebruikers en bezoekers lopen en waar op speciale momenten te genieten valt van culturele evenementen georganiseerd of geactiveerd door Goes Marketing.

In het raadsvoorstel zijn visie en ambitie op hoofdlijnen opgenomen waardoor er nog veel open eindjes zijn. Misschien was dit vooral de reden dat er bij de vaststelling nog veel debat was.

Uiteindelijk waren alle partijen het wel eens dat een herplaatsing van galerie van den Berg en de kunstuitleen alle aandacht moeten krijgen.

De VVD vindt dat in een ambitie van dit cultuurplein de  vraag over de locatie van de bibliotheek niet meer open moet staan maar dat deze gewoon ingepland moet worden op dit cultuurplein. Het CDA sloot zich tijdens het debat hierbij aan.

De contractverlenging van de exploitatie van de Mythe is het juiste moment om het betaalbaar gebruik hiervan  door de amateurkunst  te regelen op voorwaarden van de gemeente. Een mening die door alle partijen werd gedeeld.

De oppositie had vooral moeite met volgorde van de uitvoering. Eerst de Villa verkopen en dan pas overplaatsing.

Het raadsvoorstel werd aangenomen de ontwikkelingen kunnen van start.