De ontwikkelingen omtrent de culturele voorzieningen in de binnenstad beginnen goede vormen aan te nemen. Wij zijn zeer verheugd om te horen dat met alle partijen, zoals Galerie van de Berge, overeenstemming is bereikt.

 

Wel baart de toch wel ‘gemakkelijke’verschuiving van 100.000,- euro bestemd voor het pand Westwal 45 naar ’t Beest ons zorgen. Opvallend is dat de andere partijen zich hier beduidend minder druk om maken. Stel dat er straks alsnog extra financiële middelen nodig zijn voor de Westwal 45?? Kon de verbouwing van ’t Beest eerst wel binnen het krediet van 8 ton??

In de debatraad van 18 februari staat het onderwerp op de agenda en neemt de gemeenteraad een definitief besluit.