We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is uit den boze. Diegenen die zich niet normaal gedragen en de leefomgeving verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten, horen ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten.

  • De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit.
  • Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van cameratoezicht en helmcamera’s. Mobiele camera’s kunnen als extra tijdelijk hulpmiddel dienen.
  • Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan.
  • Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag.
  • Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken.
  • Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten.
  • Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van bijtincidenten. De gemeente houdt een stevig beleid aan. Zij heeft de mogelijkheden om bijtgrage honden te muilkorven of aan te lijnen, een gedragstest op te leggen en de eigenaar te verplichten tot een erfafscheiding.