Het Veerse Meer gebied; Één gebied, één visie! Integraal aanpakken was het devies van deze raad een groot jaar geleden. In die commissie is besloten dat wij niet op de visie vooruit willen gaan lopen en dat de plannen op w’dijk nog maar even moesten wachten.

Met de kennis van vandaag zien we echter dat de andere gemeenten wel hun uiterste best doen om nog snel enkele grote in het oog springende bouw plannen als pijplijn project aan te merken waardoor men in Middelburg/Arnemuiden tegen onze gemeentegrens aan een gebied van meer dan 100Ha tot 35 meter hoog gaan bouwen en in Kortgene net geen 100 meter het Veerse meer in bouwt naar w’dijk toe.
En in Wolphaartsdijk zelf, daar wachten we rustig af tot de visie klaar is en kijken dan of er nog ruimte is voor een paar kleine plannetjes van enkele lokale ondernemers. Één ding lijkt echter wel duidelijk in deze visie; de verkeersstromen voor de Middelburgse plannen lopen over Wolphaartsdijk. Misschien is het een idee om de w’dijkse initiatiefnemers in de tussen tijd op te leiden tot tolgaarders op onze toegangswegen zodat er toch economische activiteit voor onze initiatief nemers mogelijk is.
Als VVD zijn we erg benieuwd naar het antwoord op de volgende vraag; Hoe denken we te komen tot een evenwichtige visie voor het gehele gebied?
Graag zouden wij een soort van tijdspad zien voor de ontwikkelingen binnen het gebied in onze gemeente. Kan en wil de portefeuillehouder ons hier eens een toelichting op geven want ook initiatieven hebben een houdbaarheidsdatum, zeker van kleinere lokale ondernemers die graag zelf willen ontwikkelen ipv te verkopen aan een grote partij.
Fase 1 behelst nog niet zo heel veel visie, zelfs de begrenzing van het gebied is nog niet bekend. (Nico de jonge 1967 en visie gemeente w’dijk in 61, hele zuidvliet incl buitendijks rood).We kunnen constateren dat er bijzonder veel aan burgerparticipatie gedaan is maar ook dat dat nog geen garantie is voor een goede breed gedragen visie.
Wat betreft de landbouw binnen de begrenzing vraagt de VVD zich af of deze bedrijven zich nog wel voldoende kunnen ontwikkelen en niet tegen nieuwe beperkingen aan gaan lopen in de nabije toekomst. We denken hierbij aan de natuur doelen die vaak ten koste van landbouwgrond ontwikkeld worden al dan niet om andere (rode) ontwikkelingen te compenseren en aan het inspelen op (nieuwe) markt(en) zoals bv energie. Blijft dit in de toekomst mogelijk?
Natuur op landbouwgrond; kan de portefeuillehouder toezeggen dat dit alleen op vrijwillige basis gebeurt?
Bijdrage commissievergadering 25 juni 2020