De eerste 1,5 uur van de raadsvergadering van donderdag 22 januari waren ingeruimd voor een gesprek met CDK Han Polman. naast onderwerpen als de decentralisaties en de relatie tussen Raad en College is er uitvoerig gesproken over de bestuurlijke samenwerking in Zeeland. Polman gaf duidelijk aan dat hoewel het overleg aan de tafel van 15 nu even stilligt. Alle 15 deelnemers nog wel aan tafel zitten. De VVD fractie prijst zich gelukkig met het feit de CDK een verkenning voor ogen heeft naar een Zeeuwse samenwerking op bestuurlijk gebied waar ook samenwerkingsverbanden zoals  RUD, VRZ en GGD bij betrokken kunnen  worden. Naar de mening van de VVD fractie zou een dergelijke verkenning niet jaren moeten duren en de opties zouden uiteindelijk met het kabinet maar zeker ook met de Zeeuwen afgestemd moeten worden. De CDK was het hier roerend mee eens.