Door de coalitie van het CDA, de VVD en SGP/ChristenUnie is na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 het collegeprogramma voor de komende vier jaar gemaakt. Het heet ‘Vol vertrouwen vooruit!’ Het is een programma op hoofdlijnen. De insteek is samen optrekken en verbindingen leggen. De samenstelling van het college verandert niet. De wethouders Alssema, Meeuwisse en Van der Reest vormen samen met de burgemeester het Goese college.

Bekijk hieronder de video en het volledige coalitieprogramma