Een gemeenteraad stelt kaders voor lokaal beleid en is verantwoordelijk voor de financiele handel en wandel van de gemeente. Discussie over arbeidsvoorwaarden van medewerkers worden niet in de raad gehouden maar op een ander niveau, kortom de Raad gaat er niet over. Dit geld dus volgens de VVD in dezelfde en eigenlijk in meerdere mate ook voor de discussie over arbeidsvoorwaarden bij de SW bedrijven zoals de Betho. De CAO onderhandelingen voor de SW bedrijven in Nederland liggen sinds 30 januari stil. Reden voor de niet collegepartijen in Goes om middels een motie gehoor te geven aan het verzoek van de bonden invloed uit te oefen op de werkgevers het overleg te heropenen. De VVD fractie vind dat zaken zuiver moeten blijven en de raad van Goes zoals gebruikelijk zich niet in de discussie moet mengen domweg omdat noch de raad noch het college hier over gaan. Na wat discussie en een aanpassing van de motie, wordt de motie door het college omarmd en laat de VVD fractie in verbijstering achter.

Het gaat de VVD niet om de inhoud van een CAO, we zijn ¬†oprecht van mening dat de onderhandelingen hierover niet aan de politiek zijn maar aan werkgevers en werknemers. Hoe onschadelijk het signaal dan ook mogen zijn, het gaat om het principe ” schoenmaker blijf bij je leest “