In de vragen aan het college van de Partij voor Goes konden wij lezen dat deze partij er vanuit gaat dat Goes zelf moet opdraaien voor de weggevallen buslijn in Goes Oost.

 

De weggevallen buslijn in Goes Oost maar ook de wegbezuinigde lijn van het station naar het ADRZ en Emergis zijn al even onderwerp van discussie tussen het College van Goes en het Provinciebestuur. Van Wethouder Meeuwisse begrijpen wij dat de Zeeuwse gemeenten al geruime tijd in overleg zijn met de Provincie Zeeland over hoe het wegvallende busvervoer op te vangen.

 

Tot december 2014 leefde wij allen in de gedachte dat de wegvallende buslijnen opgevangen zouden worden door de zogenaamde haltetaxi’s. In de meeste gevallen is dat ook zo, zeker als het gaat om de kleinere gemeenten in Zeeland. Tot onze grote verbazing bleek na december in eens dat in Goes niet alle wegvallende lijnen opgevangen zouden worden door haltetaxi’s. Een ieder heeft deze week van het bestuur van de wijkvereniging Goes Oost kunnen horen dat zij zeer verbolgen zijn over dit feit en dat er noch door Connexxion noch door de Provincie fatsoenlijk over gecommuniceerd is.

 

De VVD fractie in Goes is van mening dat de vragen van de Partij voor Goes aan de Provincie Zeeland gesteld moeten worden, want is het niet zo dat de Provincie Zeeland verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer? En is het niet zo dat met de uitgifte van de concessie aan Connexxion, Connexxion ook het monopoly heeft en dat er dus door ons niet zo maar buslijntjes ingezet mogen worden? En is het ook niet zo dat belofte schuld maakt, m.a.w. moeten we niet vasthouden aan de belofte dat haltetaxi’s ingezet worden daar waar buslijnen wegvallen?

 

De VVD fractie blijft de wethouder Meeuwisse steunen in haar strijd met de Provincie Zeeland over de gemaakte afspraken