Het mag een ieder wel duidelijk zijn dat de VVD als het gaat om de winkelsluitingswet al decennia lang de wens heeft dat ondernemers zelf kunnen beslissen op welke dagen en tijdstippen zij hun winkel of bedrijf openen en sluiten.

Als het gaat om de zondagen is het zo dat dit tot op heden door de overheid geregeld wordt. Tot voor kort Rijksoverheid en sinds vorig jaar de gemeenteraad. In Goes kennen we al jaren de situatie dat er slechts op een enkele zondag in de binnenstad koopzondagen zijn en dat sinds vorig jaar de supermarkten iedere zondag open mogen.

De afgelopen dagen is er een levendige discussie in de media over het feit dat de bakkerij op de Koepoort op zondag zijn deuren niet mag openen voor de verkoop van Brood. Hoe sympathiek wij ook staan tegenover de wens van deze ondernemer moeten we wel vast stellen dat het verbod geld op basis van een regel die al heel lang in Goes geld en dat hier de laatste tientallen jaren niets aan is veranderd. De ondernemer had dit dus kunnen weten bij de start van zijn/haar onderneming.

Wel kunnen wij ons enige verontwaardiging voorstellen bij het feit dat ten gevolge van het besluit om de supermarkten meer vrijheid te geven tegelijk voor sommige ondernemers een andere concurrentiepositie is ontstaan, immers men kan nu op zondag wel bij de super brood kopen en niet bij de bakker.

De wens van de VVD om meer vrijheid voor de ondernemer is dan ook de basis geweest om indertijd enthousiast te zijn over het wijzigen van de regels t.a.v. de supermarkten. Nu de besluitvorming omtrent de zondag openstelling in zijn geheel bij de gemeenteraad ligt, is de vrijheid van de winkeliers op dit punt dus afhankelijk van het politieke klimaat in de gemeente.

Het is geen geheim dat de christelijke partijen in Goes altijd gepleit hebben voor de algehele zondagsrust. In deze dus een standpunt wat lijnrecht tegenover dat van de VVD staat. Bij de afgelopen verkiezingen hebben de christelijke partijen meer zetels verworven dan in de vorige periode en is het CDA verreweg de grootste partij geworden. Het kan dan ook geen verrassing zijn dat er bij de coalitie onderhandelingen tussen CDA (7 zetels), SGP/CU ( 4 zetels) en de VVD (3 zetels) flink discussie is geweest over dit onderwerp.

Het feit dat ten opzichte van de vorige periode uitsluitend de openingstijden van de supermarkten zijn gewijzigd is gezien de zetelverhouding in de coalitie nog niet zo heel beroerd. Het had ook anders gekund.

Waarom dan toch deelnemen in deze coalitie? Het antwoord is simpel, Het besturen van Goes bestaat niet alleen uit het bestieren van de koopzondagen, het is zelfs een klein onderdeel ervan. Op de meeste andere zaken liggen de standpunten van de coalitiepartijen dicht bij elkaar en is het dus mogelijk om met deze partijen een stabiel bestuur te formeren. Daarnaast kan men zich afvragen of een coalitie met de christelijke partijen en een andere partij een andere situatie op had geleverd ten aanzien van de koopzondagen.