Goes heeft het jaar 2013 afgesloten met een positief saldo van 1,9 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarekening.

De gemeente heeft het overschot onder meer te danken aan een uitkering in het gemeentefonds in december van een half miljoen en een meevaller op het gebied van de WWB. Er was rekening gehouden met een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden, maar dat bleef gelijk. Dat levert een voordeel van 370.000 euro op.

Er waren ook enkele fikse tegenvallers, anders had het overschot nog hoger kunnen uitpakken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de planschadeclaim van 1,2 miljoen die Goes aan ontwikkelaar AVV beheer moest betalen vanwege perikelen rond een perceel aan de Frans den Hollanderlaan.

Wethouder Loes Meeuwisse is desondanks tevreden met het resultaat. “Als we in de vorige collegeperiode niet al zo keihard hadden bijgestuurd, hadden we nu zeker een negatief saldo.” Toch is de gemenete nog niet zonder zorgen, waarschuwt ze. “Onze begroting voor volgend jaar staat in het teken van verdere bezuinigingen, vooral door de structurele korting van een miljoen op het gemeentefonds.”

Het overschot van 2013 wordt voor het grootste deel doorgeschoven naar lopende projecten, maar er wordt ook wat opzij gezet voor nieuw beleid.

(bron PZC)